نقش معلم

در ایجاد خلاقیت، نوآوری و حرفه آموزی دانش آموزان

ادم مغزی ، تجمع اضافی آب در فضاهای درون سلولی و خارج سلولی مغز می باشد.

چهار نوع از ادم مغزی تشخیص داده شده اند:

ادم مغزی وازوژنیک

به واسطه ی آسیب دیدگی اتصالات محکم اندوتلیال که سد خونی مغزی(BBB) را می سازند به وجود می آید. این معمولا از نفوذ پروتئین های درون آوندی و مایع درون فضای خارج سلولی پارانشیمی جلوگیری می کند. زمانی که محتویات پلاسما ، به سد خونی مغزی برسد ، ادم گسترش می یابد. این ممکن است خیلی سریع و گسترده باشد. زمانی که آب وارد ماده سفید می شود آن به صورت خارج سلولی در امتداد راه های فیبری حرکت می کند و می تواند بر روی ماده ی خاکستری نیز تاثیر بگذارد. این نوع از ادم در پاسخ به تروما ، تومور ، التهاب موضعی ، مراحل پایانی ایسکمی مغزی و انسفالوپاتی هیپرتنسیو مشاهده می شود.

بعضی از مکانیسم های کمک کننده به اختلال سد خونی مغزی عبارتند از: اختلال فیزیکی توسط هیپرتانسیون شریانی یا تروما ، آزادسازی تسهیل کننده ی تومور از ترکیبات مخرب وازواکتیو و اندوتلیال(برای مثال ، اسید آراشیدونیک ، پیام رسان های عصبی محرک ، ائیکوسانوئیدها ، بردیکینین ، هیستامین و رادیکال های آزاد). بعضی از زیر شاخه های ویژه ی ادم وازوژنیک عبارتند از:

ادم مغزی هیدروستاتیک

این شکل از ادم مغزی در هیپرتنشن حاد و بدخیم مشاهده می شود. تصور می شود که آن ناشی از انتقال مستقیم فشار به مویرگ مغزی با ترازهش مایع درون ECF(مایع خارج سلولی) از مویرگ ها می باشد.

ادم مغزی از سرطان مغز

سلول های گلیال سرطانی(گلیوما) مغز می توانند ترشح فاکتور رشد اندوتلیال واکوئلی(VEGF) را افزایش دهند که اتصالات سد خونی مغزی را تضعیف می سازد. دگزامتازون می تواند در کاهش ترشح VEGF سودمند باشد.

ادم مغزی صعود به ارتفاع(یا HACE) یک شکل وخیم(گاهی اوقات مرگ آور) از بیماری صعود به ارتفاع می باشد. HACE نتیجه ی تورم بافت مغز از نشت مایعات از مویرگ ها به واسطه ی اثرات هیپوکسی در سلول های اندوتلیال غنی از میتوکندری سد خونی مغزی است.

علائم می تواند شامل سردرد ، از دست دادن هماهنگی(آتاکسی) ، ضعف ، و کاهش سطوح هوشیاری از جمله سرگیجه ، افت حافظه ، توهمات ، رفتار روانی و کما می باشند. آن معمولا بعد از یک هفته یا بیشتر در ارتفاع بالا بروز می کند. موارد شدید می تواند منجر به مرگ شود اگر به سرعت درمان نشود. پایین رفتن فوری یک اقدام نجات دهنده ی لازم می باشد(2000-4000). چند دارو (مانند دگزامتازون) وجود دارند که ممکن است برای درمان در این زمینه تجویز گردند ، اما این ها نیازمند آموزش پزشکی مناسب در استفاده از آنها می باشد. هر کسی که دچار  HACE است بایستی به یک مرکز پزشکی برای درمان تکمیلی مناسب رجوع نماید. کیسه ی گامو می تواند گاهی مواقع برای پایداری و تثبیت فرد مبتلا قبل از انتقال به پایین استفاده گردد.

کوهنوردان نیز ممکن است دچار ادم ریوی در ارتفاع بالا(HAPE) شوند که بر روی ریه ها تاثیر می گذارد. با این که مانند HACE در مراحل اولیه تهدید کننده جان نمی باشد ، عدم موفقیت در پایین رفتن تا ارتفاعات پایین تر یا موفق به دریافت درمان نشدن ، نیز می تواند به مرگ منجر گردد.

ادم مغزی سیتوتوکسیک

در این نوع از ادم BBB سالم باقی می ماند. این ادم به علت اختلال در متابولیسم و سوخت وساز سلولی منجر به عملکرد نامناسب از پمپ سدیم و پتاسیم در غشای سلول گلیال می شود. در نتیجه بازدارش یا احتباس سلولی از سدیم و آب وجود دارد. آستروسیت های متورم در ماده خاکستری و ماده سفید وجود دارند. ادم سیتوتوکسیک با مسمومیت های مختلفی (دینیتروفنول ، تری اتیلتین ، هگزاکلروفن ، ایزونیازید) ، در سندرم رای ، هیپوترمی شدید ، ایسکمی اولیه ، انسفالوپاتی ، سکته مغزی اولیه یا هیپوکسی ، ایست قلبی ، سربری شبه تومور ، و تاکسین های مغزی مشاهده می شود.

ادم مغزی اسموتیک

به طور معمول اسمولالیته مایع مغزی-نخاعی(CSF) و مایع خارج سلولی(ECF) از مغز کمی پایین تر از پلاسما می باشد. زمانی که پلاسما توسط مصرف بیش از حد آب رقیق شود(یا هیپوناترمی) ، سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادرار (SIADH) ، همودیالیز ، یا کاهش سریع قند خون و گلوکز در حالت هایپرگلیسمی بیش از حد اسمزی(HHS) ، که قبلا اسیدوز غیر کتوتیک هایپراسمولار(HONK) ، اسمولالیته مغز سپس از اسمولالیتی مایع سرم فراتر خواهد رفت و یک گرادیانت فشار غیر عادی را ایجاد می کند که آب به درون ادم مغزی به وجود آمده جاری خواهد نمود.

ادم بافت بینابینی

این نوع ادم در هیدروسفالی بازدارنده به وجود می آید. این شکل از ادم به واسطه ی قطع یا پارگی سد مغزی-مایع مغزی نخاعی حاصله در جریان ترانس-اپندیمال از مایع مغزی-نخاعی می باشد که باعث نفوذ مایع مغزی نخاعی به مغز و گسترش به فضاهای خارج سلولی و ماده سفید می گردد. این ادم از ادم وازوژنیک متمایز می باشد در این که CSF ادم بافت بینابینی تقریبا حاوی هیچ پروتئینی نمی باشد.

نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 22:11 توسط حنیفی|      قالب ساز آنلاین